Audyt niewłaściwie wykonanego wdrożenia i wycena strat Klienta

W ramach tego procesu dokonaliśmy analizy niewłaściwie zrealizowanego projektu wdrożenia nowej wersji oprogramowania systemu bilingowego oraz opracowaliśmy model wyceny strat operatora

Jeden z czołowych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce

Prowadząc projekt integracji struktur organizacyjnych, infrastruktury oraz oferty produktowej i procesów obsługi klientów, jak również uwzględniając zmieniające się uwarunkowania prawne, jakim podlegają operatorzy telekomunikacyjni w Polsce, firma podjęła decyzję o wdrożeniu nowej wersji systemu bilingowego.

Wdrożenie prowadzone przez zewnętrzną firmę zakończyło się niepowodzeniem, z powodu nieprzestrzegania przez dostawcę dobrych praktyk z dziedzin zarządzania projektami i wdrażania systemów informatycznych czy procesów biznesowych.

Wspieraliśmy klienta w identyfikacji i dokumentowaniu przyczyny niepowodzenia projektu wdrożenia nowej wersji systemu. Przeprowadziliśmy analizę zgodności prowadzonych prac z obowiązującą umową oraz z dobrymi praktykami obowiązującymi w projektach IT tej skali. W kolejnym etapie zapewnialiśmy wsparcie w procesie negocjacji warunków zakończenia współpracy z dostawcą, jak również wspieraliśmy Klienta w procesie sądowym przez Trybunałem Arbitrażowym poza Polską.

Dodatkowo, firma nasza została poproszona o wykonanie uzupełniającego projektu, którego zadaniem było zweryfikowanie przyjętego przez operatora modelu wyceny strat będących następstwem nieudanego projektu. Projekt uzupełniający zakończył się w terminie i dostarczył klientowi konkretnych, mierzalnych argumentów do dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

back

Also see

Kolejna edycja jedynej międzynarodowej branżowej imprezy odbywająca się w Niemczech. Forum koncentruje się na warunkach rynkowych branży BPO/SSC w Niemczech i krajach DACH. Jednocześnie pokazywane są możliwości inwestycyjne w branży oraz prezentowane są doświadczenia firmy działających w tej branży. W forum uczestniczy wielu gości zagranicznych z całego świata.
more
In terms of the real value of the company nothing is better than its clients’ words... See some opinions of our clients about their cooperation with us.
more
In the publication there are presented the results of a survey carried out among Scandinavian companies from the Business Services Sector operating in Poland.
more

Our clients more

 • Pinebridge
 • TVP (Polish Television)
 • Polkomtel
 • PKP PLK (Polish Railways)
 • T-Mobile
 • PKN Orlen
 • Budimex
 • Centrum Operacyjne
 • HDI Asekuracja
 • AmRest
 • Kopex
 • TARR CI
 • ING Bank
 • PZU