Projekt outsourcingu strategicznego dla Polskiej Telefonii Cyfrowej

W 2006 roku Polska Telefonia Cyfrowa podjęła decyzję o przeprowadzeniu procesu szczegółowej analizy opłacalności oddania całości operacji IT w outsourcing do firmy zewnętrznej oraz przygotowaniu całości dokumentacji umożliwiającej podpisanie kontraktu outsourcingowego. SourceOne Advisory wspierało kompleksowo Klienta w tym projekcie.

W 2006 roku Polska Telefonia Cyfrowa podjęła decyzję o przeprowadzeniu procesu szczegółowej analizy opłacalności oddania całości operacji IT w outsourcing do firmy zewnętrznej oraz przygotowaniu całości dokumentacji umożliwiającej podpisanie kontraktu outsourcingowego.

Byliśmy głównym doradcą w tym projekcie. W zakres naszych prac wchodziło między innymi:

 • opracowanie wstępnego i finalnego business case
 • przygotowanie katalogów usług oraz umów SLA na poszczególne usługi
 • opracowanie dokładnego modelu finansowego (wraz z narzędziami) do wyceny kontraktu oraz zarządzania nim w czasie jego trwania
 • szczegółowa analiza prawna i biznesowa możliwości przejęcia w outsourcing głównych kontraktów IT posiadanych przez klienta
 • opracowanie kompletnego projektu kontraktu outsourcingowego
 • wsparcie klienta w negocjacjach umowy z outsourcerem.

 

Skala projektu:

 • ponad 100 osób mających podlegać przejęciu przez outsourcera;
 • przejęcie środków trwałych o wartości blisko 100 mln PLN.
back

Also see

In terms of the real value of the company nothing is better than its clients’ words... See some opinions of our clients about their cooperation with us.
more
Kolejna edycja jedynej międzynarodowej branżowej imprezy odbywająca się w Niemczech. Forum koncentruje się na warunkach rynkowych branży BPO/SSC w Niemczech i krajach DACH. Jednocześnie pokazywane są możliwości inwestycyjne w branży oraz prezentowane są doświadczenia firmy działających w tej branży. W forum uczestniczy wielu gości zagranicznych z całego świata.
more
In the publication there are presented the results of a survey carried out among Scandinavian companies from the Business Services Sector operating in Poland.
more

Our clients more

 • T-Mobile
 • Polkomtel
 • PKP PLK (Polish Railways)
 • ING Bank
 • Kopex
 • PKN Orlen
 • Pinebridge
 • AmRest
 • TARR CI
 • HDI Asekuracja
 • TVP (Polish Television)
 • Budimex
 • PZU
 • Centrum Operacyjne