Strategiczny projekt outsourcingu dla operatora telekomunikacyjnego

W roku 2014 nasz Klient podjął decyzję o przekazaniu w outsourcing większości swych operacji IT. Projekt związany był z outsourcingiem rozwoju i utrzymania ponad 100 aplikacji, utrzymaniem całej infrastruktury IT oraz jej odkupieniem, jak również z przejęciem dużej ilości pracowników. SourceOne doradzało w całym projektcie. Uzyskano znaczące oszczędności.

Na poczatku 2014 na Klient, jeden z czołowych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, podjął decyzję o rozpoczęciu strategicznego projektu outsourcingu dla obszaru IT.

W ramach projektu outsourcer miał przejąć odpowiedzialność za rozwój i bieżące utrzymanie ponad 100 aplikacji Klienta, odkupieniu całości infrastruktury IT, a następnie udostępnieniu jej w modelu Infrastructure-as-a-Service i kompleksowym zarządzaniu nią. Istotnym elementem projektu było też przejęcie grupy kilkudziesięciu pracowników Klienta przez usługodawcę.

Projekt trwał ok. 10 miesiecy i zakończył się dużym sukcesem. Umowa została podpisana w pierwszym kwartale 2015. W efekcie tego kontraktu, w ciągu kilku najbliższych lat, Klient uzyska bardzo istotne oszczędnosci w stosunku do obecnego poziomu wydatków. Oddanie do obsługi firmie zewnętrznej obszarów objętych kontraktem pozwoli też Klientowi skoncentrować się na procesach, które są uznawane za core business firmy i decydują o generowaniu wartości biznesowej dla klientów operatora.

Nasza firma została wybrana przez Klienta, jako strategiczny doradca w całym procesie. Wspieraliśmy operatora począwszy od fazy definiowania założeń strategicznych, przez przygotowanie i realizację przetargu, aż po etap tworzenia i negocjowania umowy.

Śmiało możemy stwierdzić, że z punktu widzenia wartości kontraktu, jego skali i zakresu usług, był to największy kontrakt outsourcingu IT w Polsce w sektorze komercyjnym.

back

Also see

In the publication there are presented the results of a survey carried out among Scandinavian companies from the Business Services Sector operating in Poland.
more
Kolejna edycja jedynej międzynarodowej branżowej imprezy odbywająca się w Niemczech. Forum koncentruje się na warunkach rynkowych branży BPO/SSC w Niemczech i krajach DACH. Jednocześnie pokazywane są możliwości inwestycyjne w branży oraz prezentowane są doświadczenia firmy działających w tej branży. W forum uczestniczy wielu gości zagranicznych z całego świata.
more
In terms of the real value of the company nothing is better than its clients’ words... See some opinions of our clients about their cooperation with us.
more

Our clients more

 • PKN Orlen
 • PKP PLK (Polish Railways)
 • HDI Asekuracja
 • Polkomtel
 • Kopex
 • AmRest
 • T-Mobile
 • Centrum Operacyjne
 • PZU
 • TARR CI
 • TVP (Polish Television)
 • Pinebridge
 • Budimex
 • ING Bank