Audyt niewłaściwie wykonanego wdrożenia i wycena strat Klienta

W ramach tego procesu dokonaliśmy analizy niewłaściwie zrealizowanego projektu wdrożenia nowej wersji oprogramowania systemu bilingowego oraz opracowaliśmy model wyceny strat operatora

Jeden z czołowych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce

Prowadząc projekt integracji struktur organizacyjnych, infrastruktury oraz oferty produktowej i procesów obsługi klientów, jak również uwzględniając zmieniające się uwarunkowania prawne, jakim podlegają operatorzy telekomunikacyjni w Polsce, firma podjęła decyzję o wdrożeniu nowej wersji systemu bilingowego.

Wdrożenie prowadzone przez zewnętrzną firmę zakończyło się niepowodzeniem, z powodu nieprzestrzegania przez dostawcę dobrych praktyk z dziedzin zarządzania projektami i wdrażania systemów informatycznych czy procesów biznesowych.

Wspieraliśmy klienta w identyfikacji i dokumentowaniu przyczyny niepowodzenia projektu wdrożenia nowej wersji systemu. Przeprowadziliśmy analizę zgodności prowadzonych prac z obowiązującą umową oraz z dobrymi praktykami obowiązującymi w projektach IT tej skali. W kolejnym etapie zapewnialiśmy wsparcie w procesie negocjacji warunków zakończenia współpracy z dostawcą, jak również wspieraliśmy Klienta w procesie sądowym przez Trybunałem Arbitrażowym poza Polską.

Dodatkowo, firma nasza została poproszona o wykonanie uzupełniającego projektu, którego zadaniem było zweryfikowanie przyjętego przez operatora modelu wyceny strat będących następstwem nieudanego projektu. Projekt uzupełniający zakończył się w terminie i dostarczył klientowi konkretnych, mierzalnych argumentów do dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

powrót

Zobacz także

Mieliśmy przyjemność wspierać T-Mobile w jednym z największych projektów outsourcingowych w historii polskiego rynku
więcej
Polecamy najnowszy raport opracowany przez fundację Pro Progressio prezentujący obecność skandynawskich firm z sektora BSS w Polsce
więcej
Nasi konsultanci są autorami wielu publikacji z dziedziny outsourcingu i procesów negocjacji w najbardziej renomowanych mediach w Polsce. Jesteśmy również współautorami książki "Outsourcing w praktyce". Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.
więcej

Nasi klienci więcej

 • Centrum Operacyjne Banku Pocztowego
 • Kopex
 • DHL Express Poland
 • TARR CI
 • Mitsubishi Electric Europe
 • PZU
 • Kredyt Bank
 • PKP Energetyka
 • T-Mobile
 • Pinebridge
 • J.S. Hamilton
 • PKN Orlen
 • AmRest
 • Apator
 • Logintrans
 • PKP PLK
 • Polkomtel
 • TVP
 • CTL Logistics
 • HDI Asekuracja
 • Neuca
 • Budimex
 • Expander
 • ING Bank