Cookies i polityka prywatności

COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu SourceOne i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - SourceOne Advisory P.Rutkowski i S-ka sp.j.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródło ich pochodzenia

Przetwarzamy dane osobowe przesłane nam w formularzu kontaktowym dostępnym na portalu www.likedin.com

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, o których mowa wyżej jest: SourceOne Advisory P.Rutkowski i S-ka sp.j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Kusocińskiego 20, 83–000 Pruszcz Gdański, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000259680, NIP: 6772271446, REGON: 120278225.

Kontakt z administratorem danych osobowych

Kontakt z administratorem danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest listownie pod wskazanym wyżej adresem administratora lub mailowo: kontakt@sourceone.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na zrealizowaniu kontaktu z osobą zgłaszającą administratorowi taką potrzebę (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”))

Okres przez jaki przetwarzane są dane osobowe

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej, tzn. do czasu zrealizowania kontaktu.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami przetwarzanych danych mogą być podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, w szczególności usługi informatyczne lub kurierskie, a w przypadku, gdy w wyniku kontaktu z osobą, której dane dotyczą dojdzie do umówienia spotkania lub kontaktu z przedstawicielami SourceOne Advisory, odbiorcą przetwarzanych danych będzie również SourceOne Advisory.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje: prawo dostępu do danych, a także ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z wymienionych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w rubryce „Kontakt z administratorem danych osobowych”. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przekazywanie danych do państw trzecich znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych

Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator nie podejmuje wobec osób, których dane dotyczą decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które to decyzje wywoływałyby wobec osób, których dane dotyczą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na osobę, której dane dotyczą.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania kontaktu przez administratora.

Nasi klienci więcej

 • Kredyt Bank
 • PKN Orlen
 • DHL Express Poland
 • Logintrans
 • Apator
 • Mitsubishi Electric Europe
 • TARR CI
 • Expander
 • Neuca
 • PKP PLK
 • ING Bank
 • Kopex
 • TVP
 • AmRest
 • Polkomtel
 • Centrum Operacyjne Banku Pocztowego
 • Budimex
 • J.S. Hamilton
 • PKP Energetyka
 • T-Mobile
 • Pinebridge
 • HDI Asekuracja
 • PZU
 • CTL Logistics