Our projects

For nearly 10 years of operating in the market our company has been able to assist customers in many projects that brought savings up to tens of millions of dollars. You might feel it worthwhile to read about some of them...
W roku 2014 nasz Klient podjął decyzję o przekazaniu w outsourcing większości swych operacji IT. Projekt związany był z outsourcingiem rozwoju i utrzymania ponad 100 aplikacji, utrzymaniem całej infrastruktury IT oraz jej odkupieniem, jak również z przejęciem dużej ilości pracowników. SourceOne doradzało w całym projektcie. Uzyskano znaczące oszczędności.
more
Nasz klient przez dwa lata korzystał z kontraktu outsourcingowego na kompleksową obsługę i rozwój posiadanej przez siebie platformy SAP. W sierpniu 2007 podjął decyzję o sprawdzeniu adekwatności swojego kontraktu do aktualnych ofert dostępnych na rynku.
more
W tym procesie dokonaliśmy konsolidacji dziesiątek różnych umów licencyjnych i utrzymaniowych z wszystkich spółek z grupy kapitałowej Klienta. W efekcie powstał jeden Global License Agreement, zarządzanie tym obszarem licencji zostało znacznie uproszczone oraz osiągnięto bardzo duże oszczędności.
more
W ramach tego procesu dokonaliśmy analizy niewłaściwie zrealizowanego projektu wdrożenia nowej wersji oprogramowania systemu bilingowego oraz opracowaliśmy model wyceny strat operatora
more
W 2006 roku Polska Telefonia Cyfrowa podjęła decyzję o przeprowadzeniu procesu szczegółowej analizy opłacalności oddania całości operacji IT w outsourcing do firmy zewnętrznej oraz przygotowaniu całości dokumentacji umożliwiającej podpisanie kontraktu outsourcingowego. SourceOne Advisory wspierało kompleksowo Klienta w tym projekcie.
more

Also see

In the publication there are presented the results of a survey carried out among Scandinavian companies from the Business Services Sector operating in Poland.
more
In terms of the real value of the company nothing is better than its clients’ words... See some opinions of our clients about their cooperation with us.
more
Kolejna edycja jedynej międzynarodowej branżowej imprezy odbywająca się w Niemczech. Forum koncentruje się na warunkach rynkowych branży BPO/SSC w Niemczech i krajach DACH. Jednocześnie pokazywane są możliwości inwestycyjne w branży oraz prezentowane są doświadczenia firmy działających w tej branży. W forum uczestniczy wielu gości zagranicznych z całego świata.
more

Our clients more

 • Polkomtel
 • HDI Asekuracja
 • PKN Orlen
 • Budimex
 • TVP (Polish Television)
 • PKP PLK (Polish Railways)
 • Pinebridge
 • TARR CI
 • Centrum Operacyjne
 • AmRest
 • T-Mobile
 • PZU
 • ING Bank
 • Kopex